NTB lidmaatschap
Iedereen die lid wordt bij de triathlonafdeling van Vahalis, wordt automatisch lid gemaakt bij de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Bij dit lidmaatschap hoort een licentie. Bij de bond zijn er twee soorten licenties. Informatie hierover is ook te vinden op http://www.triathlonbond.nl/

  1. Basislidmaatschap (herkenbaar aan de letter L in het licentienummer). Deze lidmaatschapsvorm is met name bedoeld voor leden die weinig of geen wedstrijden doen. Bij deelname aan een NTB-evenement betalen zij een toeslag op het inschrijfgeld in de vorm van een zogenaamde daglicentie.
  2. Atletenlicentie (herkenbaar aan de letter A in het lidnummer). Bezitters van een Atletenlicentie betalen geen daglicentie en dus minder aan inschrijfkosten voor wedstrijden. Een atletenlicentie is bij deelname aan meerdere wedstrijden per jaar is goedkoper. Daarnaast is deze licentie verplicht als je mee wilt doen aan de teamcompetitie.

Het licentie nummer is als volgt opgebouwd: bijvoorbeeld 73A12345M215

  • De eerste 2 cijfers zijn je geboortejaar, in het voorbeeld dus 1973
  • Hierna volgt de L of A, zoals hierboven toegelicht, in het voorbeeld dus een atletenlicentie
  • Vervolgens 5 cijfers die jouw unieke code zijn, hiermee kan je ook inloggen op de omgeving van de NTB
  • Een M of een V afhankelijk of je man of vrouw bent
  • En de 3 cijfers (in het voorbeeld 215) die staan voor de vereniging, Vahalis heeft nummer 215.