Vahalis is een gezellige vereniging met 3 verschillende afdelingen te weten:

  1. recreatief/wedstrijdzwemmen
  2. waterpolo
  3. triathlon

Triathlon is een combinatie van zwemmen, fietsen en lopen. Bij deze afdeling kun je er ook voor kiezen om op één of twee van de triathlon onderdelen te trainen. Er is plaats voor iedereen: van recreant tot wedstrijdatleet. De laatste jaren is de triathlonafdeling gegroeid. We hebben inmiddels zo’n 120 leden.

Er is een overkoepelend bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Allen afkomstig uit een van de afdelingen. Daarnaast zit in dit bestuur uit iedere afdelingen een vertegenwoordiger. Die persoon is dan weer ‘voorzitter’ van de afdeling. Binnen de afdeling triathlon werken we verder met een kernteam, bestaande uit 5 leden en de voorzitter. Zij regelen alle zaken omtrent de triathlonafdeling.

Hieronder is de samenstelling van het afdelingsbestuur/kernteam weergegeven waarbij is aangegeven bij welke personen verschillende onderwerpen zijn belegd.

 • Sjoerd Wierda                  Voorzitter triathlon en afgevaardigde in hoofdbestuur
 • Cees Verbeek                  Kernteam Coördinator trainers
 • Waldo Duin                      Kernteam Kleding
 • Stefan van den Berg        Kernteam Teamcompetitie
 • Carin van den Bosch       Kernteam Start2Tri
 • Lionel Wille                      Kernteam Communicatie